Bureau zorgelozer

Ontwerp Buro Zorgelozer maakt positieve vernieuwingen met de zorg. We richten ons op de zorg medewerkers, cliënten en patiënten. Dit doen wij binnen ziekenhuizen, zorginstellingen, (speciale)onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, en voor gemeente binnen de openbare ruimte. We initiëren zelf ontwerpprojecten en werken in opdracht. We leveren een positieve impact door samen te ontwerpen en een oplossing te vinden die past bij de gebruikers binnen de gegeven situatie. We vinden het belangrijk dat het eenvoudig in gebruik is en je er een positief gevoel aan overhoudt.

Wat doet Buro Zorgelozer

Wat doet Buro Zorgelozer

We vinden het belangrijk om het probleem goed te doorgronden, het te onderzoeken en vervolgens met die kennis een oplossing te ontwerpen die aansluit bij de behoeftes van de doelgroep en situatie. Vervolgens verwezenlijken we een oplossing op maat. Het liefst werken we in co-creatie volgens scrum met alle stakeholders en gebruikers van de uitdaging of het probleem. We werken op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek zowel vooraf, tijdens het ontwerp als na de oplevering.

Lees meer over wat we doen

Ontwerpen

We lossen problemen op met creativiteit. Dit kunnen zowel producten, services, processen en strategieën zijn. Een goed ontwerp moet functioneel zijn, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geeft plezier. Het voldoet aan de gebruikersbehoeftes, is rendabel en daarmee levensvatbaar. We gebruiken Design Thinking als methode en werken als productontwerpers, service designers en UX (User Experience) designers. 

Voor het ontwerpproces gebruiken we het dubbel diamond model. Hierbij wissel je tussen divergeren en convergeren.

Lees hier meer over het dubbel diamond model

Wie zijn wij?

Wij zijn ontwerpers, social designers, vernieuwers, design thinkers, co-creatie experts, UX-designers (user experience), interaction designers, innovatie experts, product owners, scrummasters, en gebruikers onderzoekers. Samen verhelderen we met de professionals van de werkvloer de problemen, uitdagingen, vragen en ideeën die spelen. Deze worden inzichtelijk gemaakt en en gefilterd tot  innovatieve oplossingen die een bijdragen leveren aan een betere zorg door een ontwerp- en testtraject samen met de doelgroep. 


Gerjanne

van Gink

Hilde

de Wit


Buro Zorgelozer is opgericht door Hilde de Wit en Gerjanne van Gink. 

Lees hier meer over ons