Zorgelozer met Zorg

We gebruiken Design thinking om sociaal maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Design thinking bestaat uit een aantal fases en is een iteratief proces. We nemen de tijd om het echte probleem te achterhalen. We betrekken de doelgroep en alle stakeholders om tot een oplossing te komen. Het liefste werken we in co-creatie met de opdrachtgever, en betrokken stakeholders. De oplossingen testen we uitgebreid tijdens de ontwikkeling waardoor we er zeker van zijn dat deze aansluit bij de behoeftes van de doelgroep. Onderstaand een grafische weergave van het double diamond model waarmee de hoofdlijnen van de werkwijze die we hanteren wordt weergegeven.
Image

Onderzoeken

Het ontwerpend onderzoek verdiept zich in het probleem, doelgroep, situatie, omgeving van het vraagstuk. Het onderzoek is breed en op een creatieve manier.

Definiëren

Er volgen thema’s en kansen. De echte vraag wordt duidelijk en er volgt een gekaderde en verhelderde vraag voor een specifiek doelgroep, situatie en doel. Hierin herdefiniëren we de vraag zodat duidelijk wordt waar de oplossing impact op gaat hebben.

Ontwikkelen

Als duidelijk is welke specifieke vraag er opgelost gaat worden gaan we ideeën generen om tot een oplossing te komen. Hierin betrekken we de stakeholders om met ons mee te denken.

Opleveren

De beste ideeën worden uitgewerkt en getest met de doelgroep. Dit is een iteratief proces waarbij er constant wordt ontwikkelt, getest en verbeterd tot er een uiteindelijke versie uitkomt. Alle deel oplossingen worden samengebracht in de realisatie en de oplossing wordt opgeleverd en in gebruik genomen door de doelgroep.

Werken
Met mensen

We zoeken met de mensen waar het omgaat voor verassende en passende oplossingen, achterhalen de beperking van de uitdaging, situatie en doelgroep, en zetten deze om in een versterking.

Meer weten?

Gerjanne van Gink over ontwerpen voor mensen met Alzheimer