Het team

Wie zijn wij?

Wij zijn ontwerpers, social designers, vernieuwers, design thinkers, co-creatie experts, UX-designers (user experience), interaction designers, innovatie experts, product owners, scrummasters, en gebruikers onderzoekers. Samen verhelderen we met de professionals van de werkvloer de problemen, uitdagingen, vragen en ideeën die spelen. Deze worden inzichtelijk gemaakt en en gefilterd tot innovatieve oplossingen die een bijdragen leveren aan een betere zorg door een ontwerp- en testtraject samen met de doelgroep.
Buro Zorgelozer is opgericht door Hilde de Wit en Gerjanne van Gink.

Randy Bradley, Developer
Product ontwerper

Gerjanne van Gink

UX-Ontwerper

Hilde de Wit

Ervaring Gerjanne van Gink heeft veel ervaring in het doen van ontwerpprojecten met kwetsbare en mensen die zich door hun ziektebeeld niet goed meer konden uiten.

Passion  Zij ontwierp een vergeet-mij-niet-pad om op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen met dementie, een boodschappentas die eenzaamheid verkleint. Productvormgever en healthcare innovator Gerjanne van Gink richt zich op sociaal / maatschappelijke vraagstukken. Met haar ontwerpen vraagt ze aandacht voor een probleem, draagt oplossingen aan, doet onderzoek naar de toekomstscenario’s. Zoals een onderzoek naar de inzet van smart products bij mensen met Alzheimer, om de zelfstandigheid te vergroten op een empathische manier.

ErvaringSamen innoveren we de zorg. Met professionals van de werkvloer verheldert Hilde de problemen, uitdagingen, vragen en ideeën die spelen. Deze worden inzichtelijk gemaakt en plannen worden gecreëerd waarmee innovatieve oplossingen een bijdragen leveren aan een betere zorg.

Passie Hilde studeerde Interaction Design en werkt als UX ontwerper en projectmanager in de zorg. Design Thinking, Agile, gebruikersonderzoek, vraagverheldering, visueel communiceren zet ze in voor een inclusieve samenleving en een betere wereld. Hilde zit vol creatieve ideeën en oplossingen en maakt iedereen onderdeel van het creatieve ontwerpprocess.