Blokkie Om

Dementie vriendelijk boodschappenroute voor thuiswonende ouderen met beginnende dementie. 

Rol:  Ontwerpers

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Team: Gerjanne van Gink en Hilde de Wit

Tijd: 2020-heden


1. Vraag

Hoe kunnen ouderen met beginnende dementie op een veilige en fijne manier in hun buurt boodschappen doen?

Image

2. Ontwerpend onderzoek

Door veld en literatuuronderzoek zijn we erachter gekomen dat: mensen met beginnende dementie langer zelfstandig blijven door het aanleren van vaste patronen. Ook vinden mensen het soms lastig om mensen met beginnende dementie te herkennen en op een goede manier om te gaan met deze mensen. Daarnaast zijn de straten niet altijd ingericht om mensen met dementie (die vaak ook slecht ter been zijn) op een veilige manier deel te laten nemen in het verkeer en moet er in de uitwerking rekening worden gehouden met de visuele beperkingen (door de leeftijd en dementie). We hebben verschillende prototypes geprobeerd van linten tot tegels. De ouderen in de buurt worden betrokken bij de route door een sociaal ontwerp project waarbij ze de route extra zichtbaar maken voor de opening.

Image

3. Oplossing

Een dementie vriendelijk wandelroute. Deze route is zichtbaar en herkenbaar. Ook worden winkeliers getraind in de omgang met mensen met dementie en is de straat is aangepast zodat deze ook toegankelijk is. De route zal eind 2021 worden opgeleverd.

Image

Meer zien?

>> Ga naar alle projecten >>

Of neem contact met ons op contact