Het vergeet-mij-niet-pad

Het-vergeet-mij-niet-pad: een markering van de oversteekplek met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. Het pad markeert niet alleen de oversteekroute voor ouderen; het heeft vooral als doel andere weggebruikers te herinneren dat er mensen zijn die iets meer tijd nodig hebben om over te steken. 

Rol:  Ontwerpers

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam + Stimuleringsfonds

Team: Gerjanne van Gink

Samenwerking:  Sanne Jansen

Tijd: 2017-heden

Meer informatie: https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/vergeet_mij_niet_pad_gerjanne_van_gink_en_sanne_janssen/


1. Vraag

Onderzoek naar ‘Dementie in de Openbare Ruimte’.

Image

2. Ontwerpend onderzoek

Onderzoek

Image

3. Oplossing

Het vergeet-mij-niet-pad is een markering van de oversteekplek met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. Het blauwe bloemetje wordt door diverse (zorg)instellingen gebruikt in relatie tot dementie, en heeft zo de potentie een nationaal logo te worden. Het pad markeert niet alleen de oversteekroute voor ouderen; het heeft vooral als doel andere weggebruikers te herinneren dat er mensen zijn die iets meer tijd nodig hebben om over te steken. Het pad kan door buurtbewoners simpel aangebracht worden door middel van sjablonen en spuitverf. De vergeet-mij-nietjes kunnen ook uitwaaieren over een groter gebied, bijvoorbeeld rondom een zorginstelling of een winkelcentrum, om de bewustwording in de hele wijk te vergroten en als route te dienen voor mensen met lichte dementie.

Image

Meer zien?

>> Ga naar alle projecten >>

Of neem contact met ons op contact