Veilig video gebruik

Wat is de video behoefte van onze medewerkers? Hoe kunnen we zorgen dat er op een veilige gebruik wordt gemaakt van video?

Rol:  Project manager/regisseur 

Opdrachtgever: Koninklijke Auris groep

Team: Hilde de Wit


1. Vraag

Hoe kunnen de medewerkers van Auris op een AVG-proof manier met video laten werken om zo kinderen met een taal-spraak achterstand te kunnen ondersteunen met hun taalontwikkeling?

Image

2. Ontwerpend onderzoek

Door gesprekken met de medewerkers en het gebruik van een focusgroep zijn de video behoeftes in kaart gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op een laagdrempelige manier gepresenteerd met een filmpje. Vervolgens zijn er verschillende oplossingen getest en aangepast op basis van de feedback van de gebruikers. Ook tijdens de implementatie waren de eindgebruikers leidend.

Image

3. Oplossing

Implementatie van een eenvoudige video oplossing die aansluit bij het werkproces van zorgmedewerkers waarmee video’s op een gewenste manier gemaakt, opgeslagen, bewerkt en gedeeld kunnen worden. Ook zijn er verschillende hulpmiddelen ontwikkeld met de doelgroep om de implementatie soepel te laten verlopen, zoals: filmpjes, handleidingen, workshops voor en door zorgproffesionals.

Image